മിയാവാക്കി വനവല്‌ക്കരണ രീതികള്‍

മിയാവാക്കി വനവല്‌ക്കരണ രീതികള്‍

Miyawaki Afforestation

Language: Malayalam

31 Videos, 03 hours 06 minutes duration

Price :
25
1 Ratings & 1Reviews Add to cart buy now
Subscription :
MODULE INCLUDES
Sl. no. Title Duration
1 ഭൂമി 00:03:29
2 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം 00:02:57
3 മരങ്ങള്‍ 00:02:37
4 മണ്ണ്‌ വേവുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌ 00:03:53
5 കൃഷിയും പ്രകൃതിയും 00:03:50
6 പരീക്ഷണശാല 00:03:09
7 ഉറവ തേടി 00:03:41
8 ചെറിയ സ്ഥലത്തൊരു വനം സാദ്ധ്യമോ ? 00:02:25
9 വളക്കൂറുളള മണ്ണ്‌ 00:02:34
10 മണ്ണിന്റെ ജൈവികത 00:02:59
11 മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി തിരിച്ചുകിട്ടാന്‍ 00:04:00
12 ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പാഠം 00:02:34
13 ജൈവഘടികാരം 00:03:35
14 പ്രഫ. അകിരാ മിയാവാക്കി 00:02:57
15 മിയാവാക്കി മാതൃക 00:02:23
16 തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങള്‍ 00:03:22
17 ബഹുസ്വരമായ വനവത്‌കരണ മാതൃക 00:02:35
18 നിലമൊരുക്കല്‍ 00:03:43
19 ചെടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ 00:03:03
20 ഗ്രോബാഗുകളില്‍ തൈകള്‍ വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍ 00:02:59
21 മിയാവാക്കി കാടിന്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളമാകാം 00:02:26
22 തെരെഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തെ വനവത്‌കരണ രീതി 00:03:12
23 തൈകള്‍ക്കിടയിലെ അകലം 00:02:14
24 പുതയിടല്‍ 00:02:28
25 മിയാവാക്കി കാടിനു ചുറ്റമുളള പരിസരം 00:02:26
26 ജലസേചനം 00:03:25
27 മിയാവാക്കി കാടിന്റെ പരിപാലനം 00:04:09
28 വളളിപ്പടര്‍പ്പുകള്‍, ചെറുചെടികള്‍ 00:02:17
29 ആദ്യമേ ഉളള മരങ്ങളെ എന്തുചെയ്യും ? 00:04:30
30 മിയാവാക്കി മാതൃക വനവത്‌കരണം - ഘട്ടം ഘട്ടമായുളള വിവരണം 00:02:26
31 മിയാവാക്കി വനവത്കരണം ലൈവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് 29 ഒക്ടോബർ 2021 01:34:05
കോഴ്‌സിനെ കുറിച്ച്‌
മിയാവാക്കി മാതൃക
About the Programme
Ratings & Reviews
Post review
5 1 Ratings & 1 Reviews

5
1
4
3
2
1

Good

KRISHNAKUMAR KUCHELAN 20 Apr, 2021